Wetland We care ส่งต่อความปรารถนาดี ให้แม่อิง ยืนยง

เมื่อกำเนิดวิกฤตสภาพแวดล้อมทางด้านดิน น้ำ ป่า ชุมชนในเขตที่ลุ่มอิงได้กำเนิดความประจักษ์แจ้งถึงภาวะปัญหา ที่มีผลเสียต่อวิถีชีวิตรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการขับเขยื้อนของชุมชนรวมทั้งโครงข่ายในพื้นที่เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการจัดแจงปัญหาในที่ลุ่มอิง ตลอดเวลากว่า 2 ทศวรรษก่อนหน้านี้

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งยังดิน น้ำ ป่า ศูนย์รวมเป็นแถบที่ลุ่มอิงตลอดความยาว 260 กม.ที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดเชียงราย ลงสู่แม่น้ำโขง เชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศผืนเดียวกันกับแม่น้ำโขง ได้หล่อเลี้ยงคนภายในพื้นที่มาอย่างนานและก็ผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมในพื้นที่ กำเนิดเป็นความชมรมของคนกับธรรมชาติเชื่อมเป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่มากมายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยยิ่งไปกว่านั้นวิธีการทำทุ่งนา การประมงพื้นเมือง การเพาะปลูกแล้วก็การพึ่งพาอาศัยป่า เกิดเป็นภูมิทัศน์แถบที่ลุ่มที่มีส่วนประกอบมากมาย มีทั้งยังพื้นที่สูงซึ่งเป็นหลักที่ต้นน้ำ ชายเขา ท้องนา ชุมชน แล้วก็ที่ราบเขตที่ลุ่มท่วมถึง และก็มีน้ำท่วมขังได้แปลงเป็นระบบนิเวศน์เปียกน้ำในที่ลุ่มอิงตอนล่าง

พื้นที่เปียกน้ำที่ลุ่มอิง มีความเป็นเอกลักษณ์นิเวศป่าเปียกน้ำที่สำคัญ เหลือเพียงแค่ที่เดียวในภาคเหนือของเมืองไทย มีความหลายทางชีวภาพ ของพรรณพืชที่โตในรอบๆน้ำหลากขังจนถึงน้ำแล้ง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์บก และก็นกน้ำนานาประเภท ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเชิงนิเวศ โดยแบ่งหน้าที่เป็นสองลักษณะตามฤดูกาลเป็นตอนฤดูน้ำหลากจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นที่รองรับน้ำหรือขี้ตะกอน ตอนฤดูน้ำแล้งจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนในด้านต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งปรับสมดุลให้กับพื้นที่รอบๆรวมทั้งเป็นระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง ที่เป็นแหล่งย้ายถิ่นที่สำคัญของปลาและก็สัตว์ประเภทต่างๆในแต่ละตอนฤดู

ภายใต้หลักการการพัฒนาด้านต่างๆในขณะนี้ ทำให้พื้นที่เปียกแฉะน้ำเขตที่ลุ่มอิงจะต้องพบเจอกับการคุกคามอปิ้งมากมาย ที่จะทำให้ถูกเปลี่ยนสภาพ และก็ความสมบูรณ์ลดน้อยลง มีลักษณะท่าทางที่ทวีความร้ายแรงขึ้นเรื่อยซึ่งเป็นภัยรุกรามที่เข้ามากระทบต่อภูมิทัศน์ที่ลุ่มรวมทั้งวิถีชีวิตของคนเขตที่ลุ่มอิง ปัจจุบันนี้พื้นที่เปียกน้ำที่ลุ่มอิงยังไม่มีการยืนยันรวมทั้งคุ้มครองป้องกันด้านกฎหมายและไม่มีสถานะโดยชอบด้วยกฎหมายป่าดงอะไร แต่ว่าได้รับการป้องกันรักษาให้อาจจะความสมบูรณ์ไว้โดยราษฎรด้วยกฎข้อบังคับของแต่ละชุมชน มีการร่วมแรงกาย พร้อมใจ มีชายหญิงจากหัวหน้าชุมชนรวมทั้งหัวหน้าแคว้นรอบๆแถบที่ลุ่มอิง รวมทั้งภาคประชาชนสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมสำหรับในการจัดแจงทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะของการจัดการป่าชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การรักษาป่าชายน้ำ พื้นที่เปียกน้ำ แล้วก็การจัดทำเขตรักษาจำพวกปลา (วังรักษา)รวมทั้งการผลิตโครงข่ายชุมชน